Společnost Lesprodukt s.r.o. je a provozovatelem soukromého lesa na severovýchodě Slovenska. Zabezpečuje výkon odborného lesného hospodáře ve smyslu platné legislativy, a to prostřednictvím odborně způsobilých osob, které disponují platným osvědčením. Prioritou společnosti je výkon lesného hospodářství s důrazem na ochranu životního prostředí. Posláním podniku je zachovaní a vylepšování lesního majetku při respektovaní zásad trvalo udržitelného hospodaření.