TESSERA, k.s. je komanditní společnost provozující fotovoltaické elektrárny zaměřené na produkci čisté a obnovitelné energie pro potřeby místních komunit i průmyslových subjektů. Záměrem je nejen snížení závislosti na fosilních palivech, ale také přispění k energetické soběstačnosti a zelené transformaci energetického sektoru.