Investiční skupina s pevnými základy

BDCG je investiční skupina s více než dvacetiletou zkušeností při investování a správě aktiv v segmentech nemovitostí, energetiky, výrobních podniků nebo lesnictví. Investujeme zodpovědně a s výhledem na dlouhodobé držení, správu a rozvoj pořizovaných aktiv.

Vize

Investovat zodpovědně do aktiv, kterým rozumíme a umíme je agilně spravovat. Diverzifikací dosahovat bezpečné a trvalé zhodnocování peněz investorů.

Hodnoty

Přistupujeme ke každému projektu s respektem k etice, životnímu prostředí a sociální rovnosti. Naše obchodní strategie je ukotvena v principech udržitelnosti a individualizovaného přístupu. Jsme otevření a transparentní ve sdělování našich záměrů, jak externě, tak interně. Klíčovou prioritou je pro nás poskytovat kvalitní pracovní prostředí pro náš tým a investory, které nám všem umožní společně se rozvíjet a postupovat kupředu.

Náš tým

V našem týmu máme štěstí, že se můžeme spolehnout na skupinu odborníků, kteří se specializují na profesionální správu investičních skupin. Tito jedinci mají bohaté zkušenosti a hluboké znalosti v oblasti investic, což nám umožňuje poskytovat našim klientům tu nejlepší možnou službu.

Jiří Brada

Výkonný Ředitel

Jiří Brada
Výkonný Ředitel

Jiří se ve skupině věnuje jejím dlouhodobým cílům a vizím. Koordinuje vedoucí pracovníky jednotlivých týmů a dohlíží na plnění strategických plánů skupiny k zajištění jejího dlouhodobého udržitelného růstu. V rámci skupiny také úzce spolupracuje nad jejími strategickými projekty.

Radek Váša

Obchodní Ředitel

Radek Váša
Obchodní Ředitel

Radek má se svým týmem property managerů na starosti komplexní správu celého nemovitostního portfolia skupiny. Ve spolupráci s oddělením facility managementu zajišťují komfort stávajícím nájemcům budov. Radek se na trhu s nemovitostmi aktivně pohybuje již více než 20 let, kdy v úzké spolupráci s realitními kancelářemi společně zajišťují naplnění objektů kvalitními novými nájemci.

Miloš Sládek

Finanční Ředitel

Miloš Sládek
Finanční Ředitel

Miloš pracoval po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze jako konzultant ve společnostech velké čtyřky, kde se zaměřoval na transformační strategické projekty a finanční řízení. Do skupiny nastoupil v roce 2023 na pozici Finanční ředitel. Má na starosti řízení finančních toků ve skupině a je zodpovědný za účetnictví, controlling a audit skupiny.

Jan Zlatník

Ředitel Facility Managementu

Jan Zlatník
Ředitel Facility Managementu

Honza má se svým týmem facility managerů na starosti technickou správu celého portfolia nemovitostí. V rámci skupiny se také zabývá výstavbou fit-outů nájemních jednotek a modernizací technologií TZB. Vše s péčí řádného hospodáře a s přístupem dlouhodobé efektivity.

Ivo Petržílek

Ředitel Právního Oddělení

Ivo Petržílek
Ředitel Právního Oddělení

Ivo působí více než 10 let oblasti právních vztahů k nemovitostem a fondových struktur. Věnuje se vedení právního týmu o několika členech, který ve své každodenní praxi poskytuje právní podporu pro nemovitostní transakce, korporátní transformace, vztahy se spoluvlastníky a nájemci, development i fungování fondových struktur.

Lukáš Benda

Investiční Manažer

Lukáš Benda
Investiční Manažer

Lukáš se zaměřuje na strategické developerské projekty a akvizice nemovitostí, kde má na starost vyhledávání nových příležitostí, transakce a následný rozvoj projektů. Předtím, než se k nám připojil, působil jako klíčový člen v nemovitostním oddělení ve velké čtyřce, kde získal zkušenosti s finančním a obchodním due diligence, finančním modelováním, financováním, a poradenstvím v procesu M&A.

Martin Benda

Právník

Martin Benda
Právník

Martin má v rámci skupiny na starosti poskytování právního poradenství v souvislosti s akvizicemi nemovitostních aktiv, vyjednáváním bankovní a transakční dokumentace a správou nemovitostního portfolia. Před svým příchodem do BDCG získal zkušenosti v předních advokátních kancelářích zaměřujících se na M&A, korporátní právo a oblast kapitálového trhu.

Martin David

Investiční Manažer

Martin David
Investiční Manažer

Martin má v rámci skupiny na starosti zastřešení investičních aktivit zejména v oblasti nemovitostí. Koordinuje celý investiční proces počínaje vyhledáním akviziční příležitosti, přes uzavření transakční dokumentace až po následný prodej. Martin také dohlíží na plnění developerských záměrů skupiny.